PCS

Novosti

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu za što je u proračunu je predviđeno 3,3 milijuna kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 21. prosinca 2019. godine.Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te manifestacije u kulturi.Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se mrežnoj stranici Zagrebačke županije, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6009-417.

Poveznica:
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/4792/33-milijuna-kuna-za-programe-u-kulturi
grb