Zagrebačka županija raspisala javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini za što je osigurano 300.000 kuna. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 3. rujna 2018. godine. Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, obrti, trgovačka društva i profitne ustanove sa sjedištem na [...]