Razvoj Samobora

Poslovna zona

Poduzetnička zona Samobor smještena je 2,5 km istočno od Grada Samobora.

Zona je smještena neposredno uz sadašnju prometnicu županijskog nivoa, te graniči s koridorom planirane željezničke pruge II. reda i s koridorom buduće planirane gradske obilaznice. Priključni čvor na državnu autocestu (A3) smjer Ljubljana – Zagreb – Beograd nalazi se na udaljenosti od 3 km, dok uz samu prometnicu prolazi županijska cesta Zagreb – Bregana. Udaljenost od državne granice prema Sloveniji je oko 8 km. Udaljenost zone od Zagreba je 20 km.
Zona je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, a predviđena je za proizvodnju i druge vrste poslovanja, uz uvjet da navedeni objekti i djelatnosti ne ugrožavaju okoliš.
Ulična mreža u zoni spojena je na postojeće i GUP-om planirane ulice grada Samobora. Optimalna je direktna prometna povezanost zone s glavnim gradskim uličnim pravcima (Ulica grada Wirgesa, a u konačnici i sjeverna gradska obilaznica), bez dodatnog opterećenja ulica u stambenim dijelovima.
Vlasnička struktura u zoni je privatno vlasništvo i gradsko vlasništvo.
Upravljanje Poslovnom zonom u izravnoj je nadležnosti Grada Samobora, Upravnog odjela za gospodarstvo i financije te Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom. Poduzetnički centar Samobor sudjeluje u posredovanju na otkupu zemljišta u gradskom i privatnom vlasništvu s ciljem objedinjavanja čestica, a u svrhu izgradnje poslovno – proizvodnih prostora.