Poduzetnički vodič

OBRT I TRGOVAČKO DRUŠTVO – USPOREDBA

OPISOBRTTRGOVAČKO DRUŠTVO
Temeljni kapitalNema10,00 kuna za j.d.o.o.
20.000,00 kuna za d.o.o.
200.000,00 kuna za d.d.
Troškovi osnivanja470,00 kuna
(Iznimno, u razdoblju od 01. siječnja 2014. do 1. siječnja 2015. godine, za izdanu obrtnicu, fizička osoba se oslobađa plaćanja iste pa će u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznositi
270 kuna.)
cca 800,00 kuna
do 6.000,00 kuna
Vrijeme potrebno za registrir./osnivanjeObično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana40 dana
Mjesto registracijeNadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu ZagrebuTrgovački sud
OdgovornostCjelokupnom imovinom obrtnika *Visinom temeljnog kapitala
KnjigovodstvoJednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotkuDvojno knjigovodstvo po Zakonu o računovodstvu
Članstvo u KomoriHrvatska obrtnička komoraHrvatska gospodarska komora
DjelatnostiSve dopuštene gospodarske djelatnostiSve dopuštene gospodarske djelatnosti
Porezne stopeZakon o porezu na dohodak „Narodne novine“, broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013, 120/2013, 125/2013 i 148/2013
Članak 8.
(1) Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Porez na dohodak prema stavku 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.
20%
ZaposleniNema ograničenjaNema ograničenja
Plaćanje poreza na dodanu vrijednostIzdani račun
Pomaganje u radu
članova obiteljskog
kućanstva
(bez ugovora o radu)
dane

 

Mogućnost privremene obustave rada do 1 godinedane

* Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život (čl. 36. st. 2. Zakona o obrtu)
Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati (čl. 36. st. 3. Zakona o obrtu)