Projekti

SMILEinVET

Koncept

Strukovna škola Samobor, potpisala je 21.rujna 2012. ugovor s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o provedbi projekta SMILEinVET – Smart, Modern, Innovative Learning Elements in VET,  u vrijednosti od 229.414,84€ od čega EU financira 85,35%, troškova, a ostalo su osigurali partneri. Projekt je započeo u rujnu 2012. i  trajati će 12 mjeseci.

Brzi razvoj tehnologije uveo je cijeli spektar novih proizvoda i procesa, što je dovelo do naglih promjena u ljudskom životu. Današnje je tržište rada pod utjecajem promjena u tehnologijama više nego ikad. Prema statistikama, mogućnosti ostvarivanja karijera u područjima obuhvaćenim novim tehnologijama nisu samo najbrže rastuće, već uključuju i neka od vodećih polja zanimanja. Moderno obrazovanje ima veliku odgovornost da odgovori na stalni tehnološki napredak.

Ciljevi

SmartHome sustav je kombinacija tehnologije i načina života. Integrira sustave grijanja, hlađenja, sigurnosti, obrane od požara i rasvjete u jedinstvenu cjelinu koja omogućuje optimalno korištenje energije i udobnost upravljanja kućom. U Hrvatskoj postoji potražnja za takvim energetski učinkovitim sustavom jer smanjuje troškove života, povećava vrijednost i sigurnost u kući i čini je ugodnijom za život, posebno za starije osobe i za osobe s posebnim potrebama. Posljedica je toga da hrvatsko gospodarstvo pokazuje potrebu za kvalificiranom radnom snagom koja se bavi projektiranjem i ugradnjom opreme u SmartHomesustave. Problemi koji će se rješavati ovim projektom odnose se na nedovoljnu suradnju i komunikaciju između gospodarskog sektora, lokalne uprave i strukovne škole, što je dovelo do činjenice da školski sustav ne prati potrebe lokalnog gospodarstva dovoljno i da školski nastavni planovi uvijek ne osiguravanju kompetencije potrebne na tržištu rada.

Ciljne skupine

1. 100 strukovnih učenika srednje škole u Samoboru i Puli za zanimanja tehničara mehatronike koji će biti odabrani u skladu s njihovim sposobnostima i interesima.
2. Osoblje u strukovnim školama (30 iz Samobora i 30 iz Pule: ravnatelji, strukovni učitelji, treneri i ostalo osoblje)
3. 20 poduzetnika i obrtnika iz Zagrebačke županije koji imaju ili žele imati pripravnika u svom poduzeću i koji su zainteresirani ponuditi nove proizvode i usluge.

Krajnji korisnici su budući strukovni studenti (posebno studenti u zanimanju mehatroničar), strukovni nastavnici iz drugih škola, koji će slijediti primjere dobre prakse, poduzetnici i obrtnici koji žele dobiti kvalitetne radnike i širiti svoje poslovanje sa novim uslugama, lokalna zajednica, potencijalni vlasnici SmartHome sustava.

Partneri na projektu

Osim Strukovne škole Samobor, koja je vodeći partner, u ovom projektu  partneri su Grad Samobor, Poduzetnički centar Samobor d.o.o., Udruženje obrtnika Samobor, Elektroinžinjering Brodar d.o.o. i Tehnička škola Pula.

Aktivnosti

A1. Kick off sastanak
A2. SWOT analiza škole
A3. Izrada anketa namijenjenih građanima
A4. Radionica za poduzetnike
A5. Radionica za obrtnike
A6. Edukacija stručnjaka za modernizaciju školskog kurikuluma
A7. Radionica o novim metodama u nastavi
A8. Studijska putovanja u Austriju i Italiju
A9. Edukativno-informativni priručnik o pametnim kućama na CD-u
A10. Nabava opreme za praktičnu nastavu
A11. Promidžbene aktivnosti

Kontakt

Srednja strukovna škola Samobor
Andrije Hebranga 36, 10430 Samobor
E – mail: smileinvet@gmail.com
Web: www.sss-samobor.hr

Ugovorno tijelo

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – DEFCO
Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb
Web: www.assoo.hr/defco