Obavijest o obavezi zaprimanja / izdavanja eRačuna

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 1. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune sukladno EU normi. Poduzetnički centar Samobor kao javni naručitelj od 01.07.2019. godine dužan je zaprimati sve račune bez obzira na iznos u elektroničkom obliku, odnosno [...]