Tribina potrošača na temu sklapanja ugovora na daljinu

Udruga za zaštitu  potrošača Grada Samobor uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva u cilju provođenja zaštite potrošača posebno mladih 19. 11.organizira predavanje na temu „Sklapanje ugovora na daljinu“. O navedenoj temi govorit će predstavnici „HAKOM“-a  hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Predavanje je posebno interesantno za mlade koji se koriste elektroničkim komunikacijama (mobiteli, [...]