Natječaj za voditelja Malog Tehnopolisa Samobor

Na temelju članka 17. Izjave o osnivanju Poduzetničkog centra Samobor te Ugovora o upravljanju MALIM TEHNOPOLISOM SAMOBOR, direktor Poduzetničkog centra Samobor, dana 31. sječnja 2020. godine, raspisuje natječaj za imenovanje voditelja/ice Malog Tehnopolisa Samobor. Tekst Natječaja: MTS_natječaj_voditelj MTS_2020