PCS

Novosti

Hrvatska gospodarska komora (HGK), potaknuta pozivima poduzetnika kojima učestalo pristižu ponude za uvrštavanje njihovih podataka u različite međunarodne, ali i domaće adresare, upozorava na veliki oprez pri davanju podataka i pažljivo čitanje onoga što se nudi, pa i onoga što piše najsitnijim slovima. Poduzetnici nemaju nikakvu obvezu upisivati se u poslovne adresare, a ponukani navodno besplatnim upisom naknadno se pokaže da su preuzeli obvezu koja primjerice stoji 480 eura godišnje tijekom nekoliko godina, kakav je slučaj s adresarom European Business Number, koji je dobilo više poduzetnika.

HGK prenosi i obavijest Porezne uprave o obveznicima poreza na dodanu vrijednost u kojoj se izrijekom tvrdi da ne postoji obveza davanja (uz naknadu ili bez naknade) registracijskih podataka u svrhu prikupljanja i njihove obrade, bilo kojoj privatnoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja to zatraži od poreznih obveznika.

“Registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji uključuju status valjanosti PDV identifikacijskih brojeva za promet roba i usluga unutar EU, naziv poreznog obveznika i adresu poslovnog sjedišta nalaze se u bazi podataka Porezne uprave. Putem EU sustava za razmjenu informacija registracijski podaci obveznika poreza na dodanu vrijednost koji imaju dodijeljene PDV identifikacijske brojeve dostupni su na web servisu Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr (VIES On The Web), svim poreznim obveznicima PDV-a iz EU koji žele provjeriti registracijske podatke svojih poslovnih partnera iz Europske unije”, navodi Porezna uprava.

HGK upozorava još jednom poduzetnike na oprez pri odgovaranju na takve ponude za upisom u adresar, kako nepažnjom ne bi došli u neugodnu situaciju.

Na ponudu treba odgovoriti ako su poduzetniku jasni svi odnosi i obveze te ako su odlučili prihvatiti objavu podataka uz plaćanje navedene cijene.