PCS

Novosti

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Poduzetnički centar Samnobor provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o korištenju usluga Malog tehnopolisa Samobor.

Pozivamo poduzetnike  da se uključe u izradu Pravilnika korištenju usluga Malog tehnopolisa Samobor davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 1.5.2019. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Pravilnika koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu:pcsinfo@pcsamobor.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Pravilnik o korištenju usluga MTS-a_prijedlog

Obrazac savjetovanje Pravilnik_MTS

mts logo_prez-razrada prijedloga_kon