PCS

Novosti

Potpora Županije namijenjena je udrugama  za organizaciju:

  1. Gospodarskih manifestacija i promociju
    (izložbe, priredbe, sajmovi od značaja za Zagrebačku županiju, a koji su vezani uz prezentaciju slijedećih proizvoda: cvijeće, jagode, kupine, med, vino, kiselo zelje, bučino ulje, sir, suhomesnate proizvode, slastice i promociju slijedećih aktivnosti: lovstvo, oranje, izbor vinske kraljice, izbor najuzornije hrvatske seoske žene, izložbe malih životinja s ocjenjivanjem, izložbe autohtonih pasmina s ocjenjivanjem te očuvanje kulturne baštine, tradicijskih običaja i biološke raznolikosti u poljoprivredi
  2. Razvoj ribolova
    (krajobrazno uređenje jezera)

Prijava se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije www.zagrebacka-zupanija.hr i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije.

Uz obrazac prijave koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija.

Natječaj je otvoren 45 dana od dana objave.

Cjelovit tekst natječaja dostupan je na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini

 

grb