PCS

Novosti

Poštovani poduzetnici,

Obavještavamo Vas o novim natječajima za dodjelu potpora poduzetništvu i obrtu iz Ministarstva poduzetništva i obrta u okviru „E – impulsa „.

Prema najavama iz Ministarstva, pozivi na natječaje očekuju se početkom lipnja.

Najavljeno je znatno više sredstava za poduzetnike u usporedbi na 2015. godinu što znači i veći broj odobrenih projekata

Natječaji za provedbu mjera iz E-impulsa očekuju se krajem lipnja. U nastavku možete pogledati pregled planiranih programa i mjera planiranih za tekuću godinu koji će biti usmjereni poticanju mikro i malih poduzetnika.

Mjere iz E-impulsa:

*JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn

– KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
– IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna
– INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti
– PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
•Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
•Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
•Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
•Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
•Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
•Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
•Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
•Stručno osposobljavanje i obrazovanje
•Marketinške aktivnosti

* PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn
– KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena
– IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna
– INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti
– PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
•Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
•Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
•Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
•Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
•Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
•Uređenje poslovnog prostora/radionice
•Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
•Stručno osposobljavanje i obrazovanje
•Marketinške aktivnosti
•Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

* REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 kn
-KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
-IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna
-INTENZITET: 100%
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
•Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
•Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

*DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 kn
-KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
-IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna
-INTENZITET: 100%
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj
•Zakup izložbenog prostora
•Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
•Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
•Troškovi transporta izložaka
•Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
•Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
•Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

*POTICANJE START – UP-ova 18.000.000,00 kn
-KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge
-IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.
NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

* TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI 3.000.000,00 kn
-KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta
-IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna
-INTENZITET: 100%
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava
•Poboljšanje uvjeta rada u radionici
•Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
•Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

*NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA 3.000.000,00 kn
-KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta
-IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna
-INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima
Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

*STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA 18.000.000,00 kn
-KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta
-IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

*UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI
INKUBATORI – UKUPNO 2.000.000,00 kn
KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,
-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,
-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora
IZNOS POTPORE: 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

*PODUZETNIŠTVO KLASTERA 5.000,00 kn
-KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)
-IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju
Do 450.000 kuna za operativne klastere
-PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Nove tehnologije
•Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
•Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
•R&D
•Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
•Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
•Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
•Marketinške aktivnosti
•Studije opravdanosti osnivanja klastera
•Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

*PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00kn
-KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)
IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 kuna
INTENZITET: 100%
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
•Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
•Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
•Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
•Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
•Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
•Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
•Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

*PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 kn
KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti
IZNOS POTPORE: 50.000 DO 500.000,00 kuna
INTENZITET: 85% mikro subjekti
70% mali subjekti
60% srednji subjekti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
•Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
•Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
•Uređenje poslovnog prostora/radionice
•Stručno osposobljavanje i obrazovanje
•Marketinške aktivnosti
•Stručno usavršavanje
•Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
•Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

*PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA
KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta
IZNOS POTPORE:
Za znanstveno – stručne skupove:
•Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
•Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
•Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
•Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera
Za gospodarske manifestacije
•Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
•Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
•Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

ZA SVA PITANJA, INFORMACIJE I POTREBNU POMOĆ, kontaktirajte nas na:
email: pcsinfo@pcsamobor.hr i tel: 01 3336 830