PCS

Novosti

S ciljem povećanja broja certificiranih tvrtki na području Grada Samobora, povećanja kvalitete proizvoda i usluga te stvaranja pretpostavki za brži prodor na domaća i strana tržišta, PCS nudi usluge implementacije standarda (ISO 9001:2000) za male i srednje poslovne subjekte sa područja Grada Samobora, uz suradnju s konzultantskom tvrtkom ovlaštenom za provođenje interaktivnih treninga za uvođenje ISO standarda.

Program edukacije za upravljanje kvalitetom, obuhvaća individualni i kombinirani pristup implementaciji sustava, posebno prilagođen za mala i srednja poduzeća.

a) Individualni program namijenjen je društvima koja žele unaprijediti svoje upravljačke procese a podrazumijeva provođenje svih aktivnosti i postizanje organizacijsko-tehničkih uvjeta potrebnih za certifikaciju, održavanje i kontinuirano unapređenje sustava kvalitete ISO 9001:2000. Navedeno uključuje “snimku” (utvrđivanje i analizu) postojećeg stanja, razradu plana za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, definiranje ciljeva i politika kvalitete, ispunjenje svih pretpostavki sukladno zahtjevima međunarodnih normi, stručnu pomoć kod izrade potrebne dokumentacije, izobrazbu djelatnika, internih auditora i voditelja tima te predstavnika uprave za sustav upravljanja kvalitetom.

b) Kombinirani program namijenjen je poduzetnicima sa jednostavnijim procesima i manjim brojem zaposlenih a obuhvaća grupno polazno osposobljavanje kroz 4 seminara, svaki u trajanju od 4 sata te individualni rad sa svakim poduzetnikom, koji uključuje dolazak konzultanta kod svakog polaznika jednom u dva tjedna na 4 školska sata i konzultacije tijekom cijelog razdoblja trajanja Programa. Program traje šest mjeseci a postoji mogućnost plaćanja u ratama.
Tvrtkama koje uvode sustav kvalitete ISO, omogućen je povrat dijela troškova kroz Projekte poticaja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Zagrebačke županije.

PRIJAVA ZA EDUKACIJU: SUSTAV KVALITETE ISO