PCS

Novosti

Ceh intelektualnih usluga – Udruženje obrtnika Samobor poziva vas na porezni seminar koji će se održati 3.12.2018. od 16:30 – 18:30 h u prostoru Udruženja, Šmidhenova 34, Samobor.

Udruženje obrtnika Samobor svake godine prije stupanja na snagu novih poreznih propisa organizira porezni seminar s ciljem da se poduzetnici i svi zainteresirani upoznaju s novim poreznim propisima. Ova porezna reforma stupa na snagu s 1.1.2019., a neke odredbe stupaju na snagu već 1.12.2018. Na seminaru poduzetnici i svi zainteresirani imaju mogućnost postavljati pitanja o problemima s kojima se susreću u svom poslovanju. Na seminaru će posebno biti istaknuti problemi i procedure s kojima se poglavito susreću računovodstveni servisi tijekom izvršavanja svojih obveza prema Poreznoj upravi.

Tema seminara su izmjene zakonskih propisa u 3. krugu porezne reforme, a seminar će voditi dipl.oec. Mirjana Mahović Komljenović.

Na web stranici Udruženja http://www.udruzenje-obrtnika-samobor.hr nalazi se prijavni obrazac za sudjelovanje sa svim informacijama pa pozivamo sve zainteresirane da ispunjeni obrazac dostave na mail uo.samobor@hok.hr najkasnije do 29.11.2018. do 15:30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da se za sve upite i dodatne informacije jave na mail uo.samobor@hok.hr ili na broj telefona 01/3360129.

Logo udruženje obrtnika