PCS

Novosti

U prostorima Srednje strukovne škole Samobor, dana 09. 06. 2016.  održana je završna konferencija projekta “Upoznaj poduzetnika – Ja Tajkun”, sa svrhom promocije svih rezultata projekta.

Leader grupa svih aktivnosti bio je 3F razred.

Aplikacija “Ja Tajkun“, koja je razvijena u sklopu projekta, ima svrhu podići poduzetnički duh kod korisnika. Kroz aplikaciju korisnik na virtualnom tržištu nabavlja i plasira svoje proizvode, osluškujući ponudu i potražnju tržišta. Pri tome se susreće sa neminovnim pristizanjem računa za tekuće poslovanje, ali i za vlastito liječenje, ukoliko se neoprezno ponaša u virtualnom prostoru. Kako bi osigurao vlastiti kapital i solventnost, mora brzo predviđati vlastite financije kroz buduće nabave i prodaje.

Aplikacija je besplatna za sve korisnike i dostupna na App Store-u za Apple uređaje i Google Play Store-u za Android uređaje pod nazivom Ja Tajkun.

Sve materijali sa rezultatima projekta nalaze se u mapi u privitku.

391_ja_tajkun_logo_fin