PCS

Novosti

Provedba projekta započela je 20. srpnja 2015. godine, a trajat će 12 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 141.227,80 kn, Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 113.538,20 kn, Iznos vlastitog sufinanciranja: 27.689,60 kn.

Nositelj projekta je Poduzetnički centar Samobor d.o.o. a partneri u projektu su Grad Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor i Srednja strukovna škola Samobor.

Cilj projekta usmjeren je motivaciji i jačanju kapaciteta mladih za poduzetništvo, kroz  sadržaj mobilne aplikacije koja simulira poduzetnički poduhvat.

Ciljna skupina su učenici završnih razreda strukovne škole, a krajnji korisnici svi mladi u strukovnim školama.

Planirane aktivnosti su:

1.Provesti istraživanje obrazovnih potreba anketiranjem mladih (učenici trećih i četvrtih razreda Srednje strukovne škole Samobor). Anketa će biti usmjerena prema stavovima mladih o poduzetništvu općenito te motiviranju mladih na uporabu mobilne aplikacije.

2.Organizirati motivacijske razgovore o poduzetništvu (tri dvodnevne radionice) koje će voditi stručnjaci za motivaciju i poduzetništvo, a bit će uključeni polaznici Srednje strukovne škole Samobor, njihovi nastavnici, svi partneri te uspješni poduzetnici. Cilj je motivirati mlade na dobivanje poduzetničke ideje i njenu razradu u skladu s relevantnim elementima te priprema nacrta i sadržaja mobilne aplikacije.

3.Proizvesti i oblikovati mobilnu aplikaciju. Ideja je kvalitetno informirati mlade o poduzetništvu, spajanjem zabavnih i korisnih elemenata u mobilnu aplikaciju koja će se koristiti na Android i iOS mobilnim uređajima. U aplikaciji će se simulirati realni događaji i problemske situacije iz poduzetništva.

4.Promidžbene aktivnosti projekta koje će doprinjeti vidljivosti projekta.

Planirani rezultati:

•    R1 Anketirano 100 mladih osoba i ispitani stavovi mladih o poduzetništvu.
•    R2 Provedene tri dvodnevne radionice – motivacijski razgovori sa 60 sudionika i definiran nacrt aplikacije.
•    R3 Oblikovana mobilna aplikacija koja simulira poduzetnički poduhvat za promidžbu poduzetništva među mladima.
•    R4 Šira javnost i ciljne skupine informirane o projektnim aktivnostima.

Više informacija o projektu pronađite u dokumentima u privitku i na FB stranici: https://www.facebook.com/ja.tajkun/

387_ja_tajkun_logo_fin