PCS

Novosti

Poziv „Znakovi kvalitete“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.
Prijave počinju od 10. rujna 2018. godine u 11:00 sati i traju do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”

–        „Umjetnički obrti”.

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja.

Neki od neprihvatljivih troškova:

  • troškovi vezani za održavanje postojećeg znaka kvalitete
  • troškovi uvođenja i održavanja normi za sustave upravljanja i procesa
  • troškovi povezani s ocjenjivanjem sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom
  • troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Neki od kriterija za isključenje:

  • prijavitelji koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
  • prijavitelji koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje
  • prijavitelji koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: a) ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih na tržište od strane dotičnih poduzetnika i b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore.

Maksimalni iznos sredstava po prijavitelju: 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Razdoblje podnošenja projektnih prijedloga: od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o natječaju potražite na poveznici ili nazovite  na brojeve telefona ili mail PCS-a

Znakovi kvalitete

label-1289350_960_720