PCS

Novosti

Grad Samobor raspisao je Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz područja kulture, socijalne skrbi i zdravstva te vjerskim zajednicama za 2019. godinu.

Financiraju se projekti organizacija civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, neformalnog obrazovanja djece i mladih, skrbi o umirovljenicima te skrbi o osobama s invaliditetom kao i vjerske zajednice da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju navedenih područja i/ili za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju organizacija.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.441.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, početno sa 17. siječnja 2019. godine, a završno s  15. veljače 2019. godine.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internet stranici Grada Samobora.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

Dokumentacija za prijavu dostupna je na mrežnim stranicama Grada Samobora:

https://www.samobor.hr/grad/prijavite-projekte-n4411

natječaj_grad_720