PCS

Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Temeljem analize broja potencijalnih prijavitelja za ovaj Poziv, koja je izvršena u konzultacijama s poslovnim udruženjima Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, utvrđeno je da se temeljem propozicija ovog poziva na isti mogu javiti poduzeća iz 7 prihvatljivih razreda prerađivačke industrije. Ministarstvo je stoga organiziralo dodatne konzultacije s Europskom komisijom kako bi se proširio opseg potencijalnih prijavitelja i time bolje odgovorilo na potrebe hrvatskoga gospodarstva. Ovo je osobito važno u aktualnom trenutku, odnosno u uvjetima energetske krize, kada je potreba prelaska na obnovljive izvore energije i potreba energetskih ušteda izraženija nego ikada prije.
Kao rezultat pregovora značajno je proširen krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja, a čime će se osigurati i ostvarenje zacrtanih pokazatelja definiranih NPOO-om.
U skladu s navedenim proširenjem prihvatljivih sektora, i time posljedično prihvatljivih prijavitelja, izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Proširena je lista prihvatljivih djelatnosti unutar sektora C – Prerađivačka industrija te su sada prihvatljive sljedeće djelatnosti:

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala

25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja
31 Proizvodnja namještaja

U Sklopu izmjene poziva pomaknut je i rok dostave projektnih prijedloga: od 1. rujna 2022. godine
u 11:00 sati do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati.

Untitled design(5)