PCS

Novosti

LAG Sava kreće s provedbom  Lokalne razvojne strategije i organizira informativnu radionicu kao pripremu za provedbu prvog natječaja na LAG razini u 2018. godini.

Radionica će se održati 3. travnja 2018. godine, od 17.00 do 19.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor

Tema prve informativne radionice je provedena mjera operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Prihvatljivi korisnici ove mjere su male poljoprivredne gospodarske gospodarske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, a ulaganje se odvija na području LAG-a Sava.

Iznos potpore po korisniku je do 15.000 eura (111.678,00 HRK), a intenzitet potpore 100%.

Molimo da svoje sudjelovanje na radionici najavite na telefon +385 (0)1 3336 830 ili + 091 3325 348 ili mail renata@pcsamobor.hr

Više informacija o radu Lokalnoj akcijskoj grupi Sava možete pronaći i na njihovoj

službenoj web stranici

LAG SAVA