PCS

Novosti

Lag SAVA objavio je natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.1. ”Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti.

Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

1.prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade

2.usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:a.usluge u poljoprivrednim djelatnostimab.usluge u šumarskim djelatnostimac.usluge u veterinarskim djelatnostima d.usluge u društvenim djelatnostimae.intelektualne usluge

3.tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4.turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 2. veljače 2021. , a najkasnije do 8.ožujka 2021.

 

 

LAG_SAVA