PCS

Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (referentni broj: PK.1.1.06.).

Ovaj poziv usmjeren je na jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) za istraživanje, razvoj i inovacije. Glavni cilj je potaknuti suradnju s znanstveno-istraživačkim organizacijama za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa, s posebnim naglaskom na njihovu komercijalizaciju.

Financijski detalji:
– Ukupno raspoloživa sredstva: 4.874.214 EUR
– Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 10.000 EUR
– Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 2.000 EUR
– Maksimalni intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi prijavitelji:
– Pravne i fizičke osobe koje su kvalificirane kao mikro, mali ili srednji poduzetnici.
Prihvatljive aktivnosti:
– Testiranje, ispitivanje, i demonstracijske aktivnosti
– Pružanje stručnih tehničkih znanja za potrebe razvoja inovativnih procesa
Kako se prijaviti:
– Projektni prijedlozi se podnose putem sustava eKohezija, a proces započinje 10. lipnja 2024. godine od 11:00 sati.

Za sve upite i dodatne informacije, kontaktirajte nas na e-mail: inovacijski.vauceri@mingor.hr. Detalje poziva možete pronaći i na službenoj stranici Ministarstva. https://mingor.gov.hr/vijesti/objava-poziva-za-dostavu-projektnih-prijedloga-inovacijski-vauceri-za-msp-ove-referentni-broj-pk-1-1-06/9723

Inovacijski vaučeri za MSP-ove