PCS

Novosti

Temeljem objavljenog 4. Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u inkubatoru Malog Tehnopolisa Samobor, u propisanom roku od 30 dana pristigle su 2 ponude  zainteresiranih poduzetnika.

Odabir prijavitelja izvršen je temeljem utvrđenih kriterija i uz ostvarenje minimalno 110 bodova (od 200) te prihvaćanje 1 (jedne) ponude poduzetnika početnika i (1) jedne ponude poduzetnika u fazi rasta i razvoja.

Poslovni prostori bit će dodijeljeni na korištenje korisnicima s kojima će se zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Odluka o odabiru i zapisnici nalaze se u nastavku.

MTS_4. poziv_zapisnik_otvaranje

MTS_4. poziv_ocjena

MTS_4. poziv_odluka

222f430f-b683-4c4b-8b8a-0559631bd25a