PCS

Novosti

Grad Samobor objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva.

Unutar mjere razvoj poljoprivrede sufinancirat će se razvoj stočarske proizvodnje, investicije u poljoprivrednim gospodarstvima te premije osiguranja.

Pravo korištenja sredstava imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i fizičke odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora te poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju traže potporu na području grada Samobora.

Sufinancira se i ruralni razvoj, odnosno razvoj seoskog turizma, razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava, obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi, očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava te agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina.

Kroz mjeru razvoj i unapređenje lovstva daju se potpore za osiguranje lovišta, unos divljači u lovište, sprečavanje šteta od divljači, uređenje lovišta te izgradnju novih, adaptaciju, odnosno opremanje postojećih uzgojno-tehničkih objekata ili opremanje lovno-gospodarskih objekata.

Ovu će mjeru koristiti lovozakupnici ili koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području grada Samobora.

Javni poziv je otvoren do 30. studenog 2021. godine, osim potpora unutar programske mjere ruralni razvoj, podmjera agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina koja je otvorena do 31. ožujka 2021. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2020. godinu.

Više informacija: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije Grada Samobora.

apple-1873078_960_720