PCS

Novosti

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, male i srednje poduzetnike te poljoprivrednike na Info dan HAMAG-BICRO-a, koji će se održati u petak, 24. svibnja 2024. godine od 10 do 14 sati u Malom Tehnopolisu Samobor, Ulica Vladka Mačeka 7, 1 kat.

Na ovom događanju možete se upoznati s različitim financijskim instrumentima dostupnima za potporu vašem poslovanju.

Financijski instrumenti koji će biti predstavljeni uključuju:

  • EFRR Mali zajam za investicije do 100.000,00 EUR: Nudi povoljnu kamatnu stopu osnovne stope koja vrijedi za RH na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod. Ovaj zajam financira osnovna sredstva kako materijalna tako i nematerijalna, te obrtna sredstva do maksimalno 30% iznosa zajma.
  • EFRR Mali zajam za obrtna sredstva do 30.000,00 EUR: Kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za RH na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotnih bodova, namijenjena financiranju troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijala te ostalih proizvodnih troškova.
  • Obrtna sredstva SP ZPP za poljoprivrednike do 25.000,00 EUR: Kamatna stopa iznosi 0,5% za financiranje obrtnih sredstava u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru.
  • Jamstva HAMAG-BICRO-a za mikro, male i srednje poduzetnike pri ugovaranju kredita kod komercijalnih banaka.
  • Europski digitalni inovacijski centar EDIH CROBOHUB++ (https://hamagbicro.hr/podrska-razvoju-poslovanja/edih-crobohub/)

Predstavljač: Damir Nehyba, viši analitičar u Sektoru za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju, detaljno će predstaviti sve dostupne potpore za poduzetnike i poljoprivednike.

Prijavni obrazac za Info dan HAMAG-BICRO-a:

Sudjelovanje je besplatno, ali je potrebna prethodna prijava kako bi se dogovorio pojedinačni termin savjetovanja, koje traje oko 20-30 minuta. Molimo ispunite sljedeći obrazac za prijavu:

https://forms.gle/1MVt5uMfo8FA1CWf6

Veselimo se Vašem sudjelovanju!

 

24.05.2024