PCS

Novosti

Temeljem objavljenog 2. Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u inkubatoru Malog Tehnopolisa Samobor, u propisanom roku od 30 dana pristiglo je 9 ponuda  zainteresiranih poduzetnika. Odabir prijavitelja izvršen je temeljem utvrđenih kriterija i uz ostvarenje minimalno 110 bodova (od 200).

Poslovni prostori bit će dodijeljeni na korištenje korisnicima s kojima će se zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Odluka o odabiru nalazi se u nastavku:

MTS_odluka_ponude_v_1_0_poziv_2-

222f430f-b683-4c4b-8b8a-0559631bd25a