PCS

Novosti

MTS_odluka_ponude_v_1_0_poziv_2-Poduzetnički centar Samobor d.o.o., kao upravitelj Malog Tehnopolisa Samobor objavljuje 2. Javni poziv za novu generaciju stanara inkubatora MTS-a.

Za zakup je ponuđeno 15 prostora od 20 – 119 m2 površine. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave, a ako poslovni prostori ne budu popunjeni, sljedeći javni poziv bit će objavljen na isti način.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave.

U prilogu objavljujemo dokumentaciju za prijavu za dodjelu poslovnih prostora.

Javni poziv_2_FIN

MTS_odluka_ponude_v_1_0_poziv_2-

Prilog1._obrazac prijave

Prilog2._POSLOVNI PLAN

Prilog3_izjava potpore

Prilog4_cv- životopis

Pravilnik o korištenju usluga MTS-a_2020_final

Objekt 31 - prostori prizemlje

Objekt 31 - kat (1)

Objekt 31 - prostori prizemlje

222f430f-b683-4c4b-8b8a-0559631bd25a