PCS

Novosti

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 21. rujna do 23. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 16. listopada 2020. isključivo na e-mail adresu LAG-a „SAVA“ (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativna radionica:

14.9. 2020. (ponedjeljak) u Brdovcu na adresi Trg dr. F.Tuđmana 1 (kino dvorana) s početkom u 17 sati.

Više informacija na poveznici:

https://bit.ly/3h6kaUD

 

LAG_SAVA